Általános játékszabályzat

A Class FM Rádió arra törekszik, hogy játékain mindenki egyforma eséllyel vehessen részt. 


1. Egy személy egy játékban egyszer nyerhet. Egy játéknak számít az adott zárt időszakban (pl. egy vagy két hét) azonos módszerrel, azonos témában, azonos vagy hasonló kérdésekkel, feladatokkal lebonyolított játék vagy játéksorozat. 


Ugyanabban a játékban nem lehet nyertes az, aki az adott játékban korábban nyert játékos hozzátartozója vagy a nyertes játékossal azonos háztartásban és/vagy azonos lakcímen él. 

Egy játéknak számít az azonos módszerrel, azonos témában, azonos vagy hasonló kérdésekkel, feladatokkal lebonyolított játéksorozat, akkor is, ha egy játék több napon át tart. 

A napi nyertesek a játékot követő 30 munkanapon belül kapják meg a díjaikat.

Hozzátartozó alatt értendő a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére és a testvér házastársa. 

Azonos háztartásban élőnek minősül az azonos lakcímen élő hozzátartozó vagy egyéb személy. 

2. Ha egy játék egy hónapnál hosszabb időtartamú, akkor egy játékos 30 naponként egyszer lehet nyertes. 

3. A Class FM rádió játékaiban a nagyobb nyerési esélyegyenlőség érdekében egy játékos 30 napon belül összesen egy alkalommal vehet rész. 

4. 18 évesnél fiatalabb hallgatók alkoholtartalmú ital témájú játékban nem vehetnek részt, alkohol tartalmú ital jutalomban, ajándékban vagy nyereményben nem részesülhetnek. 

5. A nyeremények pénzre nem válthatók, továbbá ellenérték fejében nem átruházhatóak. 

6. A Class FM Rádió nem felelős a jutalom, ajándék vagy díj elveszéséért, amennyiben igazolja, hogy azt az ilyen esetben szokásosan elvárható gondossággal küldte el, adta postára vagy bízott meg alkalmas vállalkozót a szállítással és kézbesítéssel. A Class FM Rádió nem felelős a küldeményért, amennyiben azt megállapodás alapján más szervezet (ügynökség, ügyfél vagy más) juttatja el a nyerteshez.

7. Amennyiben bármelyik játékos megsérti a jelen, vagy bármely más, a Class FM által közzétett játékszabályt, a Class FM jogosult ezen személyt valamennyi nyereményjátékából kizárni, továbbá jogosult ezen személytől bármely díj átadását megtagadni. 

8. A Class FM Rádió játékszabályai bárki számára megtekinthetők a Class FM Rádió székhelyén és internetes honlapján, illetve tájékoztatást lehet kapni róluk a rádió nyilvánosságra hozott telefonszámán.