Jogi nyilatkozat

Az oldal használatának feltételei
Az Advenio Zrt. tartja fenn ezt az Internet oldalt az Internet közösség szolgálatára. A www.classfm.huweboldalhoz való hozzáférés és annak használata jelen feltételek, és az összes vonatkozó jogszabály/törvény tárgyát képezi. Az Advenio Zrt. jogosult ezen feltételek időnkénti felülvizsgálatára, naprakész állapotba hozva annak közzétételét. Az Advenio Zrt. felhívja az internetes közösséget a www.classfm.hu böngészésére és tanulmányozására, személyes tájékozódás vagy a Class FM rádió-val való kommunikáció céljából.

Adatvédelem
Az adatok kezelője, a Class FM Online–t működtető Advenio Zrt. (székhely: 1089 Budapest, Üllői út 102.), személyes azonosításra alkalmas adatokat csak a 'Regisztráció' menüpontban történő regisztrálási folyamat során gyűjt. Ezen kívül, az oldal bizonyos részein is gyűjt információkat, ahol a látogatók kifejezetten és tudatosan bocsátják rendelkezésre adataikat, úgy mint 'Hozzászólás’, ’Blog/Fórum’. A Class FM Online az információkat bizalmasan kezeli, semmilyen formában nem osztja meg más cégekkel és a látogatók e-mail címeit sem teszi közzé a www.classfm.hu –n vagy egyéb weboldalakon.

Felhasználói közzétételek
A Class FM Online oldalaira a látogatók által küldött vagy átvitt anyagok és információk nem tekinthetők titkosnak és nem minősülnek szellemi alkotásoknak. A Class FM Online webportált működtető cégek ezen közzétételekkel kapcsolatosan semmiféle kötelezettséget nem vállalnak és az anyagokat bármikor, bármilyen formában szabadon felhasználhatják. A Class FM Online jogosult a látogatók által a www.classfm.hu –n közzétett anyagok, információk és szövegek tartalmát ellenőrizni, átvizsgálni és minden különösebb indok nélkül onnan eltávolítani. Ezen látogatói közzétételekkel kapcsolatosan a Class FM Online semmiféle, sem a szerzői jogi, sem a rágalmazásra, közszeméremsértésre vagy más egyéb törvénysértő cselekményre vonatkozó jogi szabályozás alapján felmerülő felelősséget nem vállal.

Fórum, Blog, Hozzászólás
A Class FM Online fenntartja a jogot, hogy bármikor indok nélkül törölje a jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, obszcén vagy egyéb módon jogszabályba ütköző látogatói hozzászólásokat, szövegeket.

Jogi nyilatkozat
A Class FM Online mindent megtesz, hogy pontos és megbízható információk szerepeljenek a www.classfm.huweboldalon, de nem vállal teljes körű garanciát a tartalom pontosságáért. Minden felhasználó egyetért, hogy awww.classfm.hu weboldalhoz való hozzáférés és annak használata, annak értelmezése a saját felelőssége. Sem az Advenio Zrt. sem bármely más, a www.classfm.hu létrehozásában vagy készítésében résztvevő fél nem felelős a www.classfm.hu weblaphoz való hozzáférésből vagy annak használatából eredő közvetlen, előre nem látott, indirekt vagy büntető jellegű kárért, vagy bármely hibáért vagy mulasztásért annak tartalmában.

Szerzői jog
www.classfm.hu webportál teljes tartalma szerzői jog védelme alatt áll, és a Class FM Online kifejezett beleegyezése, engedélye nélkül semmilyen formában nem terjeszthető, letölthető, módosítható, újra felhasználható, újra közzétehető. A tartalom engedély nélküli használata vagy azokkal való visszaélés a szerzői jogról, a védjegyekről valamint a rágalmazásról és becsületsértésről, a titkosságról és nyilvánosságról szóló törvény megsértése, illetve a közlésről szóló szabályozások és rendeletek megszegésének minősül. A fenti szabályozás alól kivételt képeznek a Class FM Online-on megjelenő olyan írásos és képi anyagok, ahol forrásmegjelölésként más webportál szerepel. Ezen anyagok jogait minden esetben a hivatkozott jogtulajdonostól kell megszerezni.

Class FM bejegyzett védjegy, annak másolása vagy a név használata bármilyen hasonló összefüggésben bűncselekménynek számít.
Felhívjuk figyelmét, hogy a Class FM hatékonyan és erőteljesen érvényre juttatja szellemi tulajdonjogait a törvényes kereteken belül.

© 2009 Advenio Zrt. Minden jog fenntartva.