Nyakszépségverseny - játékszabályzat

CLASS FM - Nyakszépségverseny

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

1. A játék szervezője

A „Nyakszépségverseny nyereményjáték”(a továbbiakban: „játék”) szervezője az ADVENIO Zrt. (1089 Budapest, Üllői út 102., a továbbiakban: „Class FM”.)  A Class FM játékot szervez az alábbi feltételekkel.

2. A játékban résztvevő személyek

 

A játékban részt vehet minden, Magyarországon tartósan letelepedett, 16 éven felüli természetes személy, kivéve:

- a Class FM tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és ezen személyek Ptk. 685.§ b) pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;

- az adott játékhoz a nyeremény(eke)t juttató gazdasági társaság (SOMO-O Kft.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és ezen személyek Ptk. 685.§ b) pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;

- a játék előkészítésében és lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;

- akit a Class FM a játékból jelen szabályzat megsértése miatt kizárt.

3. A játékban való részvétel

A játékban való részvétellel, a megjelölt posztokhoz hozzászólásban feltöltött képek közzétételével a játékosok a jelen - classfm.hu - internet oldalon közzétett hivatalos részvételi feltételeket automatikusan elfogadják.

4. A játék időtartama és menete

A nyereményjáték 2016. december 19. napjától 2016. december 23-ig 10:00 óráig tart. A játék lezárásáig minden hétköznap kikerül a Class FM facebook oldalára egy vagy kettő poszt, melyekben a Class FM egyértelműen jelzi, hogy Nyereményjátékra vonatkoznak. A játékra jelentkezés feltétele: a nyereményjátékra felhívó posztok alá kommentbe feltölteni egy fotót annak a nyakáról, akinek a nyereményt szánja a játékos. A legtöbb like-ot kapó fotó tulajdonosa nyeri a játékot. Az összes poszt alatt megjelenő fotó közül a legtöbb like-ot kapó fotó nyer. Ha bármely játékos feltölti ugyanazt a képet többször is, a szavazatok nem adódnak össze.

5. A játék díja

 1 db Schmuck ékszerszett: nyaklánc és medál

6. Díj átadása

A győztest Garami Gábor hirdeti ki adásban 2016. december 23-án 10 órakor.

A nyertes legkésőbb 30 munkanapon belül kapja meg a díjat. A győztes köteles a Class FM-el együttműködni annak érdekében, hogy a díj átvétele a Class FM által meghatározott határidőn belül megtörténjen. Amennyiben a nyertest, az előre egyeztetett időpontban nem tudják elérni az általa megadott címen, akkor a nyertes a díjra a továbbiakban nem jogosult. A díj átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért, a Class FM felelősséget nem vállal. A díj pénzre nem váltható. A díjjal kapcsolatban felmerülő valamennyi adó- és egyéb közterhet nem a Class FM, hanem a díjnak az egyedi feltételekben meghatározott juttatója viseli.

8. Általános rendelkezések

A Class FM nem vállal felelősséget a játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatok által okozott következményekért. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a játékosokat terheli.


Figyelemmel arra, hogy a játékban való részvétel ingyenes, a Class FM, illetve a játék szervezésében résztvevő cég (SOMO-O Kft.) sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a játék során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

 

A játékos hozzájárul ahhoz, hogy adatait (nevét, cégnevét, címét, telefonszámát) a Class FM promóciós partnerei részére a díj eljuttatása céljából átadja.


A Class FM fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen részvételi feltételeket vagy magukat a játékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse vagy módosítsa. A Class FM jogosult a játékot bármikor visszavonni, felfüggeszteni vagy megszüntetni. A Class FM a játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását www.classfm.hu teszi nyilvánossá.


A hivatalos Internet oldal címe a www.classfm.hu, mely a játék meghirdetett időtartama alatt üzemel.

9. Egyéb rendelkezések

Ezt a promóciót semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti vagy támogatja a Facebook. Bármilyen kérdés, észrevétel vagy panasz a promóciót szponzorálóhoz érkezik be és nem Facebookhoz.

Budapest, 2016. december 19.

Class FM